C C C C A+ A A- X

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Достъпът до обществена информацията се осигурява (или отказва) след като лицето, искащо достъп до информация, подаде заявление. Образец от заявлението можете да изтеглите от тук.

Заявлението се подава лично в Служба „Регистратура” или по поща на адреса на съда, както и по електронен път.

Заявленията за достъп до обществена информация са в писмена форма и задължително съдържат:

трите имена или наименованието и седалището на заявителя;
адрес за кореспонденция със заявителя;
описание на исканата информация;
предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
дата и подпис.
Предоставянето на достъп до обществена информация се изготвя във формата, посочена от заявителя, която може да бъде:

преглед на информация – оригинали или копия;
копия на хартиен носител;
копия на технически носител;
устна справка.
Важно е да знаете, че достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

Таксите са определени от Министерство на финансите според вида на носителя, съгласно Заповед № ЗМФ – 1472/29.11.2011г. и са както следва:

дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
CD – 1 брой – 0,50 лв.;
DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.
Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на Районен съд гр. Враца:
Банкова сметка – BG97 CECB 9790 31E0 9534 00
BIC код: CECBBGSF
или чрез ПОС терминалните устройства в Районен съд гр. Враца.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011г. на Министерство на финансите

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация