C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

БЛАНКИ,ПОЛЗВАНИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЛОТО

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ЦЯЛОТО ДЕЛО

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И РАЗНОСКИ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.83 АЛ.2 ОТ ГПК

МОЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДЯЩ СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНО ДЕЙСТВИЕ ОТ СЪДА

МОЛБА ЗА ПОПРАВЯНЕ НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛНО И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

МОЛБА ЗА ПОПРАВКА ИЛИ ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА С ИМОТ,СОБСТВЕНОСТ НА ДЕТЕ,НЕНАВЪРШИЛО 14 ГОДИНИ

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА С ИМОТ,СОБСТВЕНОСТ НА ДЕТЕ,МЕЖДУ 14 И 18 ГОДИНИ

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ ОТ ВЛОГ НА ДЕТЕ,НЕНАВЪРШИЛО 14 ГОДИНИ

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ ОТ ВЛОГ НА ДЕТЕ МЕЖДУ 14 И 18 ГОДИНИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПРИЕМАНЕТО НА НАСЛЕДСТВО И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО НА ЛИЦЕ,НЕНАВЪРШИЛО 14 ГОДИНИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО НА ДЕТЕ МЕЖДУ 14 И 18 ГОДИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКАРАТЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

 

БЛАНКИ,ПОЛЗВАНИ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛО

МОЛБА ЗА ДОПУСКАНЕ НА СВИДЕТЕЛ ПРИ РЕЖИМ НА ДОВЕЖДАНЕ

МОЛБА ЗА ДОПУСКАНЕ НА СВИДЕТЕЛ ЧРЕЗ ПРИЗОВАВАНЕ ОТ СЪДА

МОЛБА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА

МОЛБА ЗА ПОПРАВКА ИЛИ ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ

МОЛБА ЗА КСЕРОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ПО ДЕЛО

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

МОЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩО НАЙ-ТЕЖКО НАЗАКАНИЕ

МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ГАРАНЦИЯ

МОЛБА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА

 

БЛАНКИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.410 ОТ ГПК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.417 ОТ ГПК

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.414

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.414а

 

БЮРО СЪДИМОСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация