C C C C A+ A A- X

Вещи лица

СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА ЗА 2024

НАРЪЧНИК ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРТИ В СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Заповед № Н-1 от 14.02.2022г.-за вписването,квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Заповед № 105/10.03.2023г. на Административния ръководител-Председател на Окръжен съд Враца,относно включването на кандидати в Списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд -  Враца и Административен съд - Враца

Съгласно чл.402,ал.1 от ЗСВ предложенията/заявленията за изменение и допълнение на утвърдения Списък на вещите лица се приемат до 30 септември всяка година

Образци документи за попълване:

ОБРАЗЕЦ 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЕЩО ЛИЦЕ

ОБРАЗЕЦ 2 - ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ Е ПОСТАВЕНО ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ, УДОСТОВЕРЯВАЩА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 7, АЛ. 2, Т. 2 И 3 ОТ НАРЕДБАТА

ОБРАЗЕЦ 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ НА КАНДИДАТА ЗА ВПИСВАНЕТО МУ В СПИСЪЦИТЕ НА ВЕЩИ ЛИЦА

ОБРАЗЕЦ 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗЗЛД 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация